Kategoriarkiv: Møder

Generalforsamling 2019

14. Marts 2019

Til stede fra bestyrelsen var:

Ole Jakobsen

Benny Møller

Eva Friborg

Tommy Nielsen

Jan Rosborg

Sven Erik Christensen

Mie Christensen

Afbud fra Allis Jakobsen

1.Valg af dirigent og referent

Benny Møller blev valgt til dirigent, Eva Friborg blev valgt til referent

2. Bestyrelsens beretning

Ole Jakobsen fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Eva Friborg fremlagde det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2020

Idet firmaet som har solgt os hjertestarteren er gået konkurs, har vi ingen service på hjertestarteren, og den skal serviceres 1 gang årligt. Vika Vikar har betalt for service i 2019, men fremadrettet vil vi på kontingentopkrævningen notere yderligere kr. 50,00 på til service på hjertestarteren.

Forsamlingshuset har overtaget forsikringen af hjertestarteren, som udgør ca. 200,- årligt

5. Indkomne forslag
– ændringer af vedtægterne, Lokalrådet ligges under forsamlingshuset.

Nordjyske Forsamlingshuse har hjulpet med at ændre vedtægterne, så Lokalrådet nu er et udvalg under forsamlingshuset, idet rådet kun består af 1 person, og forsamlingshuset i forvejen fører regnskabet for lokalrådet.

6. Valg iht. vedtægter.
P
å valg er:

 – Kasserer, Eva Friborg (Modtager genvalg)

 – Tommy Nielsen (Modtager genvalg)                         

 – Benny Møller (Modtager genvalg)

 – Allis Jakobsen (Modtager ikke genvalg) Ole Gravgaard Thorup blev valgt
 – Marie Christensen, Suppleant (Modtager genvalg)

 – Caroline Høg, Billagskontrollant (Modtager genvalg)
 – Annette Dam, Billagskontrollant (Modtager genvalg)

7. Eventuelt

Bestyrelsen arrangerer en arbejdsdag inden konfirmationerne.

Billet til Erik Peitersen blev givet til alle de fremmødte til Generalforsamlingen

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling

Torsdag den 16. marts blev der afholdt generalforsamling i True Kultur & Forsamlingshus. Ud over bestyrelsen var der mødt 11 medlemmer frem.

Formanden berettede om årets gang.
Årets største projekt har været det nye tag, som vi har fået midler til igennem forskellige fonde og Mariagerfjord Kommune. Der var søgt penge til håndværkere, så det eneste der skulle bruges frivillige hænder til var nedrivningen af det gamle tag.
Huset bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer, udlejninger, yoga og linedance, men der er masser af ledige timer/dage, så der er plads til endnu flere udlejninger og arrangementer.

Overordnet set, så har vi haft et underskud på ca, 50.000kr i 2016. Det skyldes, at der blev udbetalt penge til taget fra Mariagerfjord Kommune allerede i 2015, men udgiften var i 2016.

Charlotte Møller har forladt bestyrelsen efter ca. 15 år – Tak for den store arbejdsindsats Charlotte!
Tommy Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen.

Efter gennemgang af dagsordenens punkter var der tid til en sludder, en kop kaffe og en ostemad.

Generalforsamling 2016

Den 17. marts blev der afholdt generalforsamling i True Kultur & Forsamlingshus.

Bestyrelsen berettede kort om det forgangne år, hvor det med støtte fra sponsorer/fonde og en masse frivillige hænder er blevet lavet nye toiletter og ny indgang. Det store byggeprojekt gav et lille underskud, men trods det var der på årsbasis et beskedent overskud for 2015.

Tove trådte ud af bestyrelsen, og i stedet blev suppleant Jan Rosborg valgt ind. Svend Erik Christensen blev valgt som suppleant.

Her i foråret skal der nyt tag på huset. Der bliver sat stillads op, og så skal vi selv pille det gamle tag ned (med hjælp fra Vaks Team Mariagerfjord). Herefter kommer der en tømre og lægger det nye tag på. Der er søgt penge hjem til projektet i forskellige fonde og ved Mariagerfjord Kommune.

img_3407