Kategoriarkiv: Nyheder

Generalforsamling 2019

14. Marts 2019

Til stede fra bestyrelsen var:

Ole Jakobsen

Benny Møller

Eva Friborg

Tommy Nielsen

Jan Rosborg

Sven Erik Christensen

Mie Christensen

Afbud fra Allis Jakobsen

1.Valg af dirigent og referent

Benny Møller blev valgt til dirigent, Eva Friborg blev valgt til referent

2. Bestyrelsens beretning

Ole Jakobsen fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Eva Friborg fremlagde det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2020

Idet firmaet som har solgt os hjertestarteren er gået konkurs, har vi ingen service på hjertestarteren, og den skal serviceres 1 gang årligt. Vika Vikar har betalt for service i 2019, men fremadrettet vil vi på kontingentopkrævningen notere yderligere kr. 50,00 på til service på hjertestarteren.

Forsamlingshuset har overtaget forsikringen af hjertestarteren, som udgør ca. 200,- årligt

5. Indkomne forslag
– ændringer af vedtægterne, Lokalrådet ligges under forsamlingshuset.

Nordjyske Forsamlingshuse har hjulpet med at ændre vedtægterne, så Lokalrådet nu er et udvalg under forsamlingshuset, idet rådet kun består af 1 person, og forsamlingshuset i forvejen fører regnskabet for lokalrådet.

6. Valg iht. vedtægter.
P
å valg er:

 – Kasserer, Eva Friborg (Modtager genvalg)

 – Tommy Nielsen (Modtager genvalg)                         

 – Benny Møller (Modtager genvalg)

 – Allis Jakobsen (Modtager ikke genvalg) Ole Gravgaard Thorup blev valgt
 – Marie Christensen, Suppleant (Modtager genvalg)

 – Caroline Høg, Billagskontrollant (Modtager genvalg)
 – Annette Dam, Billagskontrollant (Modtager genvalg)

7. Eventuelt

Bestyrelsen arrangerer en arbejdsdag inden konfirmationerne.

Billet til Erik Peitersen blev givet til alle de fremmødte til Generalforsamlingen

Stor succes med Linedance

Vi har stor succes med at tiltrække dansere til vores lille klub – faktisk så stor succes, at vi ikke har mere plads på gulvet i den store sal, når vi mødes og danser om mandag.

Derfor må vi desværre sige “nej tak” til flere nye medlemmer lige nu!

Mellem 20 og 30 danseglade mennesker mødes hver mandag og får rørt både lattermusklerne og en helt masse andre muskler. Pauserne bruges på hyggesnak og kagespisning (vi skal jo ind og danse videre bagefter, så det sætter sig nok ikke på sidebenene)

Tak for den store opbakning 🙂