Generalforsamling 2016

Den 17. marts blev der afholdt generalforsamling i True Kultur & Forsamlingshus.

Bestyrelsen berettede kort om det forgangne år, hvor det med støtte fra sponsorer/fonde og en masse frivillige hænder er blevet lavet nye toiletter og ny indgang. Det store byggeprojekt gav et lille underskud, men trods det var der på årsbasis et beskedent overskud for 2015.

Tove trådte ud af bestyrelsen, og i stedet blev suppleant Jan Rosborg valgt ind. Svend Erik Christensen blev valgt som suppleant.

Her i foråret skal der nyt tag på huset. Der bliver sat stillads op, og så skal vi selv pille det gamle tag ned (med hjælp fra Vaks Team Mariagerfjord). Herefter kommer der en tømre og lægger det nye tag på. Der er søgt penge hjem til projektet i forskellige fonde og ved Mariagerfjord Kommune.

img_3407