Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling

Torsdag den 16. marts blev der afholdt generalforsamling i True Kultur & Forsamlingshus. Ud over bestyrelsen var der mødt 11 medlemmer frem.

Formanden berettede om årets gang.
Årets største projekt har været det nye tag, som vi har fået midler til igennem forskellige fonde og Mariagerfjord Kommune. Der var søgt penge til håndværkere, så det eneste der skulle bruges frivillige hænder til var nedrivningen af det gamle tag.
Huset bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer, udlejninger, yoga og linedance, men der er masser af ledige timer/dage, så der er plads til endnu flere udlejninger og arrangementer.

Overordnet set, så har vi haft et underskud på ca, 50.000kr i 2016. Det skyldes, at der blev udbetalt penge til taget fra Mariagerfjord Kommune allerede i 2015, men udgiften var i 2016.

Charlotte Møller har forladt bestyrelsen efter ca. 15 år – Tak for den store arbejdsindsats Charlotte!
Tommy Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen.

Efter gennemgang af dagsordenens punkter var der tid til en sludder, en kop kaffe og en ostemad.